Søstrene Grenes produktåterkallelser

IFALL EN PRODUKT BLIR ÅTERKALLAD, KAN DU LÄSA OM DET PÅ DEN HÄR SIDAN

När vi återkallar en produkt beror det på att vi har gjort bedömningen att produkten är en säkerhetsmässig fara för våra kunder. Hos Søstrene Grene arbetar vi aktivt med att löpande optimera våra rutiner för produktsäkerhet och kvalitet för att du som kund ska kunna känna dig trygg när du handlar hos oss.


(Varning) Återkallelse av väggljushållare för värmeljus

Søstrene Grene återkallar härmed sålda exemplar av produkten: Väggljushållare för värmeljus Det finns risk för att färgen på den översta värmeljushållaren fattar eld på grund av upprepad upphettning från de nedre ljusen.
»