België (Nederlands)

Kwaliteit en productveiligheid van
Søstrene Grene

Wij vinden het belangrijk dat de klant met een gerust hart producten van Søstrene Grene kan kopen. Daarom hebben kwaliteit en productveiligheid een zeer hoge prioriteit. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze producten kopen die geen risico voor hun gezondheid en veiligheid vormen.

In de EU en in de afzonderlijke lidstaten worden er eisen gesteld met betrekking tot tests en documentatie voor verreweg de meeste producttypen (speelgoed, contactmaterialen voor voedingsmiddelen, elektronica, cosmetica, textiel, brillen, chemische producten, e.d.). Daarnaast zijn er eisen vastgelegd in de zogenaamde REACH-verordening (het EU-wetgevingskader voor chemische stoffen) inzake de concentratie chemische stoffen in consumentenproducten (materialen) in het algemeen.

Om zeker te weten dat onze leveranciers aan deze eisen voldoen, vragen wij hen altijd om volledige documentatie van de samenstelling van hun producten. Wij moeten de materialen kennen en op de hoogte zijn van de chemische samenstelling van bepaalde typen producten. Met behulp van deze informatie kunnen we beoordelen welke soorten tests en documentatie noodzakelijk zijn.

Bij Søstrene Grene zijn we niet alleen geïnteresseerd in de naleving van de wetgeving, we willen ook vooroplopen als het om wetgeving gaat. We moeten steeds op de hoogte blijven van wat er op het terrein van gezondheid en veiligheid speelt en zaken invoeren voordat ze als wet worden aangenomen. Daarom zijn de eisen die wij aan de leveranciers stellen in veel gevallen strenger dan wat de wetgeving voorschrijft.

Bij Søstrene Grene hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om zeer zorgwekkende stoffen op de EU-lijst van in aanmerking komende stoffen volledig te verbieden in onze producten. Wij eisen dat van onze leveranciers. Een aantal stoffen is in sommige producten toegestaan, maar de consument heeft het recht om te weten of ze erin zitten. Aangezien deze stoffen zeer zorgwekkend zijn en onder andere kankerverwekkend of hormoonverstorend kunnen zijn, willen wij absoluut niet dat ze in onze producten zitten. Wij werken actief met onze leveranciers samen om deze stoffen uit te bannen.

Dit gezegd hebbende, kunnen we natuurlijk niet elk afzonderlijk product testen, omdat er grote aantallen van de afzonderlijke producten worden ingekocht. Maar we doen altijd wat we kunnen om fouten te voorkomen en we ondernemen snel actie als we een fout opmerken. Als er met een bestelling problemen zijn, willen wij actief communiceren met onze klanten.

In alle opzichten zetten wij ons er actief voor in dat een klant met een gerust hart bij Søstrene Grene kan winkelen.


Waarschuwing:

Glas kan barsten als het aan plotselinge, hoge temperaturen wordt blootgesteld. Het is daarom raadzaam om het glas voor te verwarmen door het met warm water (ca. 40-50°C) te spoelen, voor u het met kokend water of met eten vult. Zet evt. een metalen lepel in de pot of fles, voor u dit met kokende vloeistof vult. Het metaal geleidt de warmte weg van het glas en kan daarmee helpen voorkomen dat het glas barst.