België (Nederlands)

Privacybeleid

In dit privacybeleid staat beschreven hoe wij, Søstrene Grenes Import A/S, de persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken die u achterlaat en/of aanlevert tijdens uw bezoek aan onze website, tijdens het gebruik van de diensten en functies op deze website en als u onze sociale mediaplatforms bezoekt.

1. Het verzamelen van persoonlijke gegevens
Wij informeren u altijd alvorens uw persoonlijke gegevens te verzamelen. Wij verzamelen informatie zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres wanneer u ons deze gegevens verstrekt, evenals de geolocatie als u deze functionaliteit gebruikt om de dichtstbijzijnde Søstrene Grene-winkel te vinden, enz.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u bijvoorbeeld de volgende functies op onze website gebruikt:

– Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief
– Wanneer u een contactformulier verstuurt
– Wanneer u een sollicitatie indient
– Wanneer u een verzoek indient om een franchisenemer voor Søstrene Grene te worden

Bovendien verzamelen wij persoonlijke gegevens wanneer u Facebook, Pinterest, Instagram en YouTube gebruikt. Wij gaan ervan uit dat u ons alleen persoonlijke gegevens via sociale media verstrekt als u ten minste 13 jaar oud bent en zich hebt aangemeld voor één of meerdere diensten met een geldig e-mailadres en/of telefoonnummer.

2. Aanmeldingen voor e-mails en Zusterbrieven
Als u zich hebt geabonneerd op onze Zusterbrief, behoudt Søstrene Grene zich het recht voor u te benaderen met betrekking tot updates over communicatiekanalen waarmee u heeft ingestemd. Søstrene Grene behandelt de bovengenoemde persoonlijke gegevens, gegevens uit uw klantenprofiel, informatie over uw interesses en aankopen, evenals uw gedrag op websites van Søstrene Grene en andere onlinekanalen om ervoor te zorgen dat u relevante informatie ontvangt. Wij behandelen uw gegevens met respect en zorg. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u uit te schrijven voor de Zusterbrief. U kunt zich uitschrijven door op de link onderaan alle e-mails van Søstrene Grene te klikken. U kunt ons ook een e-mail sturen door dit formulier in te vullen.

Wij gebruiken MailChimp om onze Zusterbrief te versturen. Door u aan te melden voor onze Zusterbrief erkent u dat uw gegevens voor verwerking aan MailChimp worden overgedragen. Lees hier meer over MailChimp’s privacypraktijken.

3. Gebruik van persoonlijke gegevens, doel en grondslag voor gegevensverwerking
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de hieronder vermelde functies en doeleinden. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken als wij hiertoe wettelijk gerechtigd of verplicht zijn.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

– Om u onze nieuwsbrief volgens uw voorkeuren te sturen
– Om te reageren op uw vragen
– Om uw sollicitatie te verwerken
– Om uw verzoek om franchisenemer te worden te verwerken
– Om statistieken en analyses te maken

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van het volgende:

– Uw toestemming
– Om te reageren op uw vragen
– Om aan contractverplichtingen te voldoen (of voordat er een contract met u wordt aangaan)
– Om ons rechtmatig belang, bijvoorbeeld statistieken en analyses, na te streven

Wij vertrouwen uw persoonlijke gegevens toe of dragen deze over aan:

– Andere entiteiten van de Søstrene Grene Groep
– Sociale media, zoals Facebook, YouTube, Pinterest en Instagram.
– E-marketingdistributeurs, zoals MailChimp
– Leveranciers en digitale verkopers waarmee wij samenwerken, zoals Falcon.io; Adform; Cloudflare Inc.; DoubleClick, Google Inc; Google Analytics, Google Inc.; Quantcast Corporation en Siteimprove.

In ons cookiebeleid vindt u meer informatie over ons gebruik van cookies. Dit beleid vindt u hier: cookiebeleid

4. Toestemming
Wanneer u onze website en sociale mediaplatformen gebruikt, gebruiken en verwerken wij soms uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens.

De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is verricht.

5. Veiligheid
Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens volgens onze hoge normen voor kwaliteit en integriteit te behandelen, met inbegrip van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Wij herzien en verbeteren onze veiligheidsprocedures continu op basis van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

6. Uw rechten
U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen.

Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht op rectificatie van uw persoonlijke gegevens en/of het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Wanneer u het ons vraagt, zullen wij de persoonlijke gegevens die wij over u hebben geregistreerd zonder onnodige vertraging verwijderen, tenzij wij de verwerking op een andere rechtsgrond mogen voortzetten, bijvoorbeeld om een juridische claim te formuleren of indien de informatie nodig is om uw vraag te beantwoorden.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die wij hebben vastgelegd in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, alsmede om ons vragen om dergelijke persoonlijke gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te brengen (gegevensportabiliteit).

Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, verstrek ons dan voldoende informatie om uw aanvraag te kunnen verwerken. Hiertoe behoren uw volledige naam, uw e-mailadres en aan welke, indien van toepassing, evenementen u hebt deelgenomen, zodat wij u kunnen identificeren en reageren op uw verzoek. Wij beantwoorden uw verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand. Als we niet binnen een maand kunnen reageren, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Als u het niet eens bent met de manier waarop die wij uw persoonlijke gegevens verwerken, of met de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Indien u van mening bent dat Søstrene Grene uw persoonlijke gegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij de Deense toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, Datatilsynet. U kunt per e-mail contact opnemen met Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk. (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Køben-havn K.)

Als u wilt dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u hebben geregistreerd bijwerken, corrigeren of wissen of als u vragen heeft over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

Søstrene Grenes Import A/S
BTW: 76220115
Marianne Thomsens Gade 1 C, 5.
DK-8000 Aarhus C
Telefoon: + 45 87 34 38 10
E-mail: Vul hier het formulier

(Version 14.06.2018)