Dansk

HAR DE BRUG FOR HJÆLP?

NEDENFOR HAR ANNA OG CLARA OPLISTET OG BESVARET DE OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

FAQ – Ofte stillede spørgsmål og svar

Klik på et relevant spørgsmål og få svaret

Kontakt


Kontakt til Søstrene Grenes butikker er som udgangspunkt kun muligt ved fysisk henvendelse. Henvend Dem derfor til personalet i Deres lokale Søstrene Grene butik.

Nej, det er ikke muligt at kontakte Søstrene Grenes butikker eller hovedkontor telefonisk.

Glemte sager


Ja, De skal blot gå ind på den pågældende butiksside og udfylde den tilhørende formular.

Produkter


Nej. Der findes ikke en oversigt med Søstrene Grenes produkter, da Søstrene Grenes varesortiment skifter fra uge til uge. Dog kan De på Søstrene Grenes Facebook og Instagram @sostrenegrene følge med i nogle af de aktuelle produkter, der som udgangspunkt vil være at finde i alle Søstrene Grenes butikker.

Det er ikke muligt for Søstrene Grene at oplyse, om et givent produkt er i en specifik butik/på lager, da Søstrene Grene ikke fører kontrol med de enkelte butikkers varelagre. Bedste anbefaling vil derfor være, at De besøger Deres nærmeste Søstrene Grene butik og henvender Dem til butikspersonalet.

Det varierer fra produkt til produkt, hvorvidt det er muligt for butikspersonalet at bestille et specifikt produkt hjem til Dem fra Søstrene Grenes centrallager. Henvend Dem derfor altid til personalet i Deres nærmeste Søstrene Grene butik for at få besked herom.

Søstrene Grenes trækasser er som udgangspunkt ikke til salg. Det hænder dog, at enkelte butikker sælger ud af kasserne, når de trænger til at blive skiftet ud. De bedes derfor forhøre Dem med butikspersonalet i Deres nærmeste Søstrene Grene butik.

Nej. Det er ikke muligt at forudbestille varer hos Søstrene Grene.

Bytte- og returregler


I Søstrene Grene kan De bytte Deres varer* i ubrugt stand i op til 14 dage fra købsdatoen mod forevisning af kvittering. De kan selv vælge, om De ønsker at få pengene retur eller bytte til en anden vare.

Husk, at De kan bytte julegaver købt i Søstrene Grene i perioden 24. oktober til 23. december i indeværende år helt frem til den 15. januar i det nye år. De skal blot huske at medbringe Deres kvittering.

Bytteservicen er landsdækkende. Det vil sige, at De kan bytte i hvilken som helst Søstrene Grene-butik inden for samme land.

*Madvarer byttes ikke grundet hygiejniske årsager.

Søstrene Grenes frivillige mærkninger


I Søstrene Grene finder De en lang række produkter, der er certificeret eller mærket af diverse officielle instanser og organisationer inden for sundhed, miljø og bæredygtighed.

Her kan De læse om de enkelte mærker og certificeringer.

Job


Man skal være fyldt 15 år og have afsluttet niende klasse for at søge job i en Søstrene Grene butik.

Ved at udfylde denne ansøgningsformular online, kan De søge job i en Søstrene Grene butik, der endnu ikke er åbnet.

Ved at udfylde denne ansøgningsformular online, kan De søge job på Søstrene Grenes hovedkontor.

Ved at udfylde denne ansøgningsformular online, kan De søge job på Søstrene Grenes lager og logistik.

Reklamationer


Uanset hvilken type reklamation det måtte dreje sig om, håndteres disse i Søstrene Grenes butikker af butikspersonalet. Henvend Dem derfor til butikspersonalet i Deres nærmeste Søstrene Grene butik.

Webshop


Nej, det er ikke muligt at købe Søstrene Grenes produkter online.

Levering til døren


Nej, det er ikke muligt at få tilsendt Søstrene Grenes produkter.

Sponsorater


Nej, Anna og Clara har igennem en årrække fast støttet Røde Kors gennem salg af vandflasker og net i butikkerne i Skandinavien. De kan læse mere om dette på siden her https://www.rodekors.dk/. Ved at samle indsatsen på denne måde kan Søstrene Grene donere mest muligt til det gode formål, da omkostningerne til administration herved bliver mindre. Søstrene Grene kan derfor som udgangspunkt ikke tilbyde sponsorater.

Produktsikkerhed


Ja. Søstrene Grene har udarbejdet retningslinjer, som alle leverandører skal følge, når det gælder ansvarlighed og god praksis for medarbejdere og organisation. Disse retningslinjer er beskrevet i Søstrene Grenes Code of Conduct.

Ja. I EU og i de enkelte medlemslande (nationale regler) stilles der krav om test og dokumentation for langt de fleste produkttyper. Derudover stilles der i kraft af REACH (EU´s overordnede kemikalielovgivning) krav til indholdet af kemiske stoffer i forbrugerprodukter.

Hos Søstrene Grene forlanges fuld dokumentation på alle produkttyper fra alle leverandører. Derudover testes produkter løbende, så Søstrene Grene kan sikre, at kravene og lovgivningen for det pågældende produkt overholdes.

Børns sikkerhed er afgørende for os, hvorfor vores compliance-specialister nøje vurderer alle legetøjsprodukter og sikrer, at de bliver testet i henhold til det europæiske legetøjsdirektiv.

Test af legetøj

Først laver vores compliance-specialister en intern vurdering af produkterne, hvor de kigger på materialevalg samt form og størrelse. Materialerne bliver vurderet helt ned til de farvestoffer, som legetøjet indeholder. Alle materialer vurderes nøje for at sikre, at vores legetøj ikke indeholder kemiske stoffer, der er kan skade børn. Når den fysiske udformning af produktet kontrolleres, starter specialisterne med at vurdere, hvilken aldersgruppe legetøjet henvender sig til. For eksempel bliver legetøj til børn under tre år udsat for træk-tests for at sikre, at der ikke kan løsrives små dele, som kan udgøre en fare for børnene.

Legetøjet bliver herefter sendt til test ved et autoriseret testbureau, som tester produkterne i henhold til det europæiske legetøjsdirektiv.

Det europæiske legetøjsdirektiv har i alt seks sikkerhedskrav til legetøj:

1) fysiske og mekaniske egenskaber, 2) antændelighed, 3) kemiske egenskaber, 4) elektriske egenskaber, 5) hygiejne og 6) radioaktivitet. Læs mere om Danmarks implementering af legetøjsdirektivet her.

CE-mærket:

Jævnfør europæisk lovgivning skal alt legetøj CE-mærkes, og Søstrene Grenes legetøj er derfor altid CE-mærket.

CE-mærket betyder, at det specifikke produkt lever op til EU’s lovkrav, og CE-mærkningen kan findes på legetøj; produkter, der skal kobles til en strømforsyning; produkter med batteri; grydelapper; plaster og briller, m.m.

Aldersanbefaling og aldersadvarsel:

Husk altid at følge aldersanbefalingerne og -advarslerne på produkterne, da disse viser, om legetøjet er egnet til barnets alder, evner og færdigheder. Alderssymbolerne 6 M+, 12 M+, 18 M+, 2+ angiver den anbefalede aldersgruppe for legetøjet.

Vær særligt opmærksom på advarselssymbolet, som påsættes legetøj, der ikke er egnet til børn under 3 år. Dette symbol påsættes legetøj designet til børn over tre år, som kan udgøre en risiko for børn under tre år. Det kan for eksempel være legetøj, der indeholder små dele eller lange snore, som giver risiko for henholdsvis kvælning og strangulering.

Ja. For hver eneste ordre bliver leverandøren bedt om at udfylde en materialeliste, der beskriver produktets sammensætning i detaljer. Ud fra materialesammensætningen og produkttypen vurderer Søstrene Grene hvilke former for tests og dokumentation, der er relevant.

I alle henseender arbejder Søstrene Grene aktivt på, at De skal kunne handle trygt hos Søstrene Grene. Derfor arbejdes der aktivt på at forebygge fejl gennem tests og krav.

Nej, Søstrene Grenes produkter må under ingen omstændigheder indeholde kemiske stoffer, der kan skade sundheden og sikkerheden hos forbrugeren. Hos Søstrene Grene forlanges altid fuld dokumentation for produktets sammensætning.

I alle henseender arbejder Søstrene Grene aktivt på, at De skal kunne handle trygt hos Søstrene Grene.

Nej, i Søstrene Grenes produkter finder De ikke stoffer, som er optaget på EU´s kandidatliste (særligt farlige stoffer/Substances of Very High Concern).

I alle henseender arbejder Søstrene Grene aktivt på, at De skal kunne handle trygt hos Søstrene Grene.

Gavekort


Nej, det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at købe gavekort til Søstrene Grene, grundet større omlægning af kassesystem. Anna og Clara opfordrer i stedet til, at De finder Deres kreative side frem og selv laver et lille fint gavekort med en sød hilsen. Det bør falde i god jord.

Selvom Søstrene Grene på nuværende tidspunkt ikke udsteder nye gavekort, kan De naturligvis indløse et tidligere udstedt gavekort.

Gavekort til Søstrene Grene er gyldige i fem år fra dén dato, de er udstedt. De kan bruge gavekortet i hvilken som helst Søstrene Grene butik inden for samme land, som gavekoret er udstedt i.

Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter.

Betaling


Da Søstrene Grenes priser er kalkuleret lavest muligt, rammer de typisk meget skæve beløb. Når De betaler med kreditkort, vil det være det præcise (skæve) beløb, som afregnes. Betaler De derimod kontant, afrundes der til nærmeste 50-øre, idet 25-øren er afskaffet. Afrunding ved kontant betaling er reguleret i henhold til Møntloven, som administreres af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Franchise


franchise-siden finder De en ansøgningsguide og formular, som De skal læse og udfylde for at søge om blive franchisetager hos Søstrene Grene.

Henvendelser vedrørende lejemål af butikslokaler, som er oplagte for Søstrene Grene, kan rettes i kontaktformulaern “Potentielle butikslokaler” på franchise-siden.

Persondata


Al behandling af personlige oplysninger, som genereres via Søstrene Grenes websted, vil være i fuld overensstemmelse med den nationale lovgivning om behandling af personlige oplysninger. Ligeledes videregives Deres oplysninger ikke til tredjepart medmindre, at Søstrene Grene har fået Deres udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelse er påkrævet ved lov.

Leverandør


Nej. Søstrene Grene videregiver som udgangspunkt ikke oplysninger om leverandører.

Kontakt Søstrene Grene


Har De spørgsmål, oplevelser eller bemærkninger som FAQ-listen ikke besvarer, er De velkommen til at kontakte Søstrene Grene via nedenstående formularer. Det er ikke muligt at ringe til Søstrene Grene.

Anna og Clara gør dog venligst opmærksom på, at henvendelser til butikker som udgangspunkt skal ske til butikspersonalet ved fysisk fremmøde.


Sådan søger De job hos Søstrene Grene


Ønsker De at søge job hos Søstrene Grene, skal De besøge vores jobside. Her står beskrevet, hvordan ansøgningsprocessen foregår.

Job hos Søstrene Grene


Kærlig hilsen

Søstrene Grene

Sådan håndteres reklamationer


Ønsker De at indgive en reklamation på et produkt, skal De henvende Dem personligt til personalet i Deres lokale Søstrene Grene butik.

Kærlig hilsen
Søstrene Grene

Sådan ansøger De om at blive franchisetager


Har De spørgsmål eller et ønske om at blive franchisetager hos Søstrene Grene, skal De besøge franchisesiden. Her finder De oplysninger om franchisetagning- og ansøgning samt en online formular.

Besøg franchisesiden

Kærlig hilsen
Søstrene Grene

Sådan kontakter De Søstrene Grenes hovedkontor


Fik De ikke svar på Deres spørgsmål i FAQ-listen, er De velkommen til at udfylde nedenstående formular. Der kan rettes henvendelse på følgende sprog; engelsk, dansk, svensk eller norsk.

Kærlig hilsen
Søstrene Grene