Dansk

Konkurrencevilkår

Generelle vilkår for deltagelse i Søstrene Grenes konkurrencer og lodtrækninger

Søstrene Grenes Import A/S (”Søstrene Grene”) afholder løbende konkurrencer og lodtrækninger (herefter nævnes disse som ’konkurrencer’), blandt andet på Facebook. Alle Søstrene Grenes konkurrencer på Facebook er hverken sponsoreret af, støttet af, administreret af eller associeret med Facebook.

Nedenstående vilkår gælder for alle konkurrencer afholdt af Søstrene Grene, medmindre andre vilkår fremgår i den pågældende tekst vedrørende konkurrencen.

Det er gratis at deltage i Søstrene Grenes konkurrencer, medmindre andet er tilkendegivet, og det er kun muligt at deltage én gang. Såfremt Søstrene Grene opdager brugen af falsk navn eller -identitet, kan de til enhver tid udelukke vedkommende fra konkurrencer fremover.

Ansatte hos Søstrene Grene og deres husstande må ikke deltage i konkurrencerne. Ansatte hos andre tredje parts-samarbejdspartnere og deres husstande må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Vinderen/vinderne offentliggøres i konkurrenceopslagets tråd på Facebook. Hvis vinderen ikke reagerer på denne henvendelse inden for 14 dage efter, at denne er udtrukket, vil Søstrene Grene forbeholde sig retten til at trække en ny vinder, som vil få tildelt gevinsten.

Alle konkurrencevindere kontaktes herefter ved direkte henvendelse fra Søstrene Grene. Ved deltagelse i konkurrencer gives der tilladelse til, at Søstrene Grene må kontakte vinderen/vinderne direkte i indbakken på Facebook for aftale af afhentning og/eller levering af gevinst.

Deltagelse i konkurrence efter angivet tidsfrist vil ikke komme i betragtning, og det er op til Søstrene Grene at vurdere, om en tilmelding er modtaget rettidigt og kan godkendes. Det betyder også, at Søstrene Grene ikke kan stå til ansvar for tekniske nedbrud eller andre faktorer, der kan bremse en tilmelding. Det er deltagerens eget ansvar at deltage i konkurrencen rettidigt.

Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. Vinderen skal oplyse Søstrene Grene om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, samt på hvilken dato præmien ønskes leveret. Vinderen kan vælge at få gevinsten leveret imellem kl. 8-12 eller kl. 12-16 på hverdage*. Ved hjemmelevering bliver større ting leveret til fortov. Hvis det ikke er muligt at levere efter aftale, vil der muligvis blive pålagt vinderen en ekstra omkostning for forgæves levering/ekstra udkørsel.

*For følgende markeder sendes gevinsten ikke direkte til vinderen: Norge, Island, Færøerne og Schweiz. Her skal gevinsten afhentes i en aftalt Søstrene Grene-butik.

Søstrene Grene tager forbehold for, at gevinster kan variere i farve, størrelser og mønstre fra konkurrencebilledet.

Ved deltagelse i en konkurrence er man indforstået med konkurrencevilkårene. En konkurrence kan afsluttes uden varsel, og Søstrene Grenes afgørelse med en konkurrence er endelig.