Dansk

Konkurrencevilkår

Generelle vilkår for deltagelse i Søstrene Grenes konkurrencer

Søstrene Grenes Import A/S (”Søstrene Grene”) afholder løbende konkurrencer bl.a. på Facebook.

Alle Søstrene Grenes konkurrencer på Facebook er hverken sponsoreret, støttet af, administreret eller associeret af Facebook.

Nedenstående vilkår gælder for alle konkurrencer afholdt af Søstrene Grene, medmindre andre vilkår fremgår i den pågældende konkurrence.
Det er gratis at deltage i Søstrene Grenes konkurrencer, medmindre andet er tilkendegivet, og det er kun muligt at deltage én gang. Såfremt Søstrene Grene opdager brugen af falsk navn eller -identitet, kan de til enhver tid udelukke vedkommende fra konkurrencer fremover.

Ansatte i Søstrene Grene og deres husstande må ikke deltage i konkurrencerne. Ansatte hos andre tredje parts samarbejdspartnere og dens husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Vinderen/vinderne findes via tilfældig udtrækning og offentliggøres i konkurrenceopslagets tråd på Facebook. Hvis vinderen ikke reagerer på denne henvendelse inden for 14 dage efter, at denne er udtrukket, vil Søstrene Grene forbeholde sig retten til at trække en ny vinder, som vil få tildelt gevinsten.
Alle konkurrencevindere kontaktes herefter direkte af Søstrene Grene, og ved deltagelse i konkurrencer gives der tilladelse til, at Søstrene Grene må kontakte vinderen/vinderne direkte i indbakken på Facebook for aftale af afhentning og/eller levering af gevinst.

Deltagelse i konkurrence efter angivet tidsfrist vil ikke komme i betragtning, og det er op til Søstrene Grene at vurdere, om en tilmelding er modtaget rettidigt og kan godkendes. Det betyder også, at Søstrene Grene ikke kan stå til ansvar for tekniske nedbrud eller andre faktorer, der kan bremse en tilmelding. Det er deltagerens eget ansvar at deltage i konkurrencen rettidigt.
Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. Vinderen skal oplyse Søstrene Grene; navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt hvilken dato præmien ønskes leveres på. Vinderen kan vælge at få gevinsten leveret imellem kl. 8-12 eller kl. 12-16 på hverdage*. Ved hjemmelevering bliver større ting leveret til fortov. Hvis det ikke er muligt og levere efter aftale, vil der muligvis blive pålagt vinderen en ekstra omkostning for forgæves levering/ekstra udkørsel.

*For følgende markeder sendes gevinsten ikke direkte til vinderen; Norge, Island, Færøerne og Schweiz. Her skal gevinsten afhentes i en aftalt Søstrene Grene-butik.

Hvis genvinsten overstiger en værdi på 750 kr., skal der svarest afgift af præmien. Afgiften er 17,5 pct. Afgiften beregnes ud af den del af gevinstens handelsværdi, der overstiger 750 kr. Det er vinderens ansvar at indberette præmien til skat. Søstrene Grene påtaget sig således intet ansvar for evt. konsekvenser manglende indberetning må have for vinderen.

Søstrene Grene tager forbehold for, at gevinster kan variere i farve, størrelser og mønstre fra konkurrencebilledet.

Ved deltagelse i en konkurrence er man indforstået med konkurrencevilkårene. En konkurrence kan afsluttes uden varsel, og Søstrene Grenes afgørelse med en konkurrence er endelig.

 

Persondatapolitik i forbindelse med konkurrencer

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Søstrene Grene behandler dine personoplysninger, når du deltager i Søstrene Grenes konkurrencer.

Du accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandling af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan håndtere din deltagelse i Søstrene Grenes konkurrencer.

Kontaktoplysninger

Søstrene Grene er dataansvarlige i henhold til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”Databeskyttelsesforordningen”).

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, kan du kontakte Søstrene Grene på:

Søstrene Grenes Import A/S
Mariane Thomsens Gade 1 C, 5.
8000 Aarhus C
Danmark
E-mail: contact@sostrenegrene.com

Indsamling og anvendelse af personoplysninger

Søstrene Grene behandler de personoplysninger, som du giver os (navn, adresse, telefonnummer, mailadresse mv.) med det formål, at afvikle de konkurrencer som du deltager i, herunder for at kunne rette henvendelse når vinderen er udtrukket og eventuelt for at sende præmier til den vinder, der udtrækkes.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter

Søstrene Grene kan, i det omfang det er relevant, overføre dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

  1. Serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere og udbydere af analyseværktøjer; og
  2. Fragtmænd.

Du kan være sikker på, at overførsel af dine personoplysninger altid vil ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og under passende sikkerhedsforanstaltninger.

Ingen persondata vil blive overført til tredjeparter uden for EU/EØS.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Søstrene Grene vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, fordi det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at afvikle de konkurrencer, som du deltager i, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra f.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Søstrene Grene tager din sikkerhed alvorligt og vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab, ændring, misbrug eller offentliggørelse.

De personoplysninger, som Søstrene Grene indsamler om dig, vil blive opbevaret indtil vinderene er udtrukket og præmierne uddelt til vinderene.

Dine rettigheder

Du har ret til:

  1. at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger;
  2. at modtage en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig;
  3. at få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet inden vinderene er udtrukket og præmierne uddelt til vinderene;
  4. at gøre indsigelse mod behandlingen af vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring;
  5. at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra i relation til opbevaring), hvis du har samtykket hertil, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Udøvelse af ovenævnte rettigheder kan ske ved at kontakte Søstrene Grene ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført ovenfor.

Du har ret til at klage over behandling til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).