Dansk

Søstrene Grenes
kvalitet og produktsikkerhed

Det er vigtigt for os, at man som kunde er tryg ved at købe produkter fra Søstrene Grene. Derfor har kvalitet og produktsikkerhed en meget høj prioritet. Vores kunder skal kunne stole på, at de køber produkter, der ikke indebærer en risiko for deres sundhed og sikkerhed.

I EU og i de enkelte medlemslande stilles der krav om test og dokumentation for langt de fleste produkttyper (legetøj, fødevarekontaktmaterialer, elektronik, kosmetik, tekstiler, briller, kemiske produkter m.m.). Derudover stilles der i kraft af REACH (EU´s overordnede kemikalielovgivning) krav til indholdet af kemiske stoffer i forbrugerprodukter (materialer) helt generelt.

For at sikre at vores leverandører lever op til disse krav forlanger vi altid fuld dokumentation for produkternes sammensætning. Vi skal kende til materialerne og kende den kemiske sammensætning af bestemte typer produkter. Når vi kender disse oplysninger har vi et godt redskab til at vurdere hvilke typer af tests og dokumentation, der er behov for.

Hos Søstrene Grene er vi ikke kun interesseret i at overholde lovgivningen, vi vil også være på forkant med lovgivningen. Vi er nødt til at følge med i, hvad der rører sig på området for sundhed og sikkerhed, og evt. tage hånd om det, inden det bliver vedtaget som lov. Derfor er de krav vi stiller til leverandørerne, i mange tilfælde, strengere end det lovgivningen foreskriver.

Hos Søstrene Grene har vi for eksempel valgt helt at forbyde særligt problematiske stoffer fra EU´s Kandidatliste i vores produkter. Vi stiller krav om dette til vores leverandører. Flere af stofferne er tilladte at have i forskellige typer produkter, men forbrugeren har krav på at vide, om de er der. Da stofferne er meget problematiske, de kan blandt andet være kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende, så ønsker vi på ingen måde, at de skal findes i vores produkter. Vi arbejder aktivt med leverandørerne for at få fjernet disse stoffer.

Når dette er sagt, så kan vi desværre ikke teste hvert eneste produkt, da der indkøbes store mængder af de enkelte produkter. Men vi gør altid alt hvad vi kan for at forebygge fejl, og vi tager hurtig affære hvis vi bliver opmærksom på en fejl. I sådanne tilfælde vil vi kommunikere aktivt til vores kunder, hvis der har været problemer med en ordre.

I alle henseender arbejder vi aktivt på, at man som kunde skal kunne handle trygt hos Søstrene Grene.

SIKKERHEDSDATABLAD

ANNA OG CLARAS OPPVASK NO 500 ML SIKKERHEDSDATABLAD
ANNA OG CLARAS OPPVASK NO 500 ML DETERGENT DATABLAD

Advarsel vedrørende patentglas, patentflasker og andre glasbeholdere, der skal kunne tåle høje temperaturer:

Advarsel: Glas kan revne, hvis det udsættes for pludselig, høj varme. Det anbefales derfor at forvarme glasset ved at skylle det i varmt vand (ca. 40-50°C), inden glasset fyldes med kogende vand eller mad. Sæt evt. en ske af metal i glasset, før du fylder det med kogende væske. Metallet leder varmen væk fra glasset og kan dermed forebygge, at glasset revner.