Dansk

Projekter, som vi støtter og tror på

PLAN INTERNATIONAL

Piger og drenge skal have
lige muligheder i livet


FN’s verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene

Hos Søstrene Grene har vi indgået et treårigt samarbejde med Plan International, da vi ønsker at støtte og sætte ekstra fokus på det arbejde, der gøres for at nå i mål med FN’s verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene. Mange steder i verden har piger og drenge ikke samme gode muligheder og vilkår i livet, og derfor finder vi det umådelig vigtigt at støtte det gode stykke arbejde, som Plan International sætter for dagen, når de hver dag arbejder for børns rettigheder med særligt fokus på piger.

Kulturen i Søstrene Grene kaldes for ’Søsterånden’

Søstrene Grene er et familieforetagende, og følelsen af sammenhold og familie har været en bærende grundsten siden opstarten i 1973. Kulturen i Søstrene Grene kaldes for ’Søsterånden’, og denne opfordrer alle – mænd såvel som kvinder – til at agere søstre for hinanden, hvilket både er givende og forpligtende. Søstre er der altid til at støtte og hjælpe hinanden, de gør hinanden stærkere, og de tager ansvar for hinanden. Søsterånden skal dog ikke kun leve internt i Søstrene Grene, og samarbejdet med Plan International er en indsats, som skal udbrede vigtigheden af Søsterånden. Hos Søstrene Grene tror vi nemlig på, at verden bliver et bedre og mere lige sted at være, hvis alle agerer søstre for hinanden.

Skønne ting opstår, når søstre støtter hinanden

I løbet af de næste tre år vil der i Søstrene Grene blive iværksat forskellige initiativer, hvorfra en del af indtjeningen vil gå til Plan International’s indsats i forskellige trængende områder af verden. Første initiativ iværksættes i foråret 2019 i samtlige Søstrene Grene-butikker i følgende lande: Sverige, Holland, Frankrig, Tyskland, England, Nord Irland, Irland, Østrig, Belgien og Færøerne. Her vil hver solgte karton med vand afføde en donation til projektet. Vi kan også afsløre at endnu et støtteprojekt er på tegnebrættet for efteråret 2019.

Læs også om Plan International her.


Rent vand er en forudsætning for liv

Siden 2013 har Søstrene Grene samarbejdet med Røde Kors om salg af drikkevand i Søstrene Grene-butikker i Danmark og Norge. Alene sidste år kunne vi donere 672.442,00 danske kroner til Røde Kors. Det svarer til mere end 13 millioner liter rent vand til børn og voksne, der har mistet alt. Røde Kors har bl.a. brugt midlerne til at udlevere vandrensningstabletter i forbindelse med katastrofer og til at hjælpe sårbare børn og familier i Danmark og i verdens brændpunkter.

Hver gang De, eller en De kender, køber en flaske med mineralvand i Søstrene Grene, gør det en mærkbar forskel ude i verden. Prisen for én flaske mineralvand svarer nemlig til 20 liter rent vand i et katastrofeområde, hvilket betyder at Deres flaske vand i indkøbskurven er med til at redde liv. Vi er utrolig stolte af, at vi og vores kunder er med til at gøre en verden til forskel for udsatte mennesker.

Læs også om Røde Kors her.