Dansk

Søstrene Grenes CSR-politik

Søstrene Grenes Supplier Code of Conduct

Selvom Søstrene Grenes varer sælges til overkommelige priser, er ansvarlighed at finde bag hvert eneste produkt. Vores handlinger påvirker vores omgivelser, og dét forpligter.

Etisk ansvarlighed er et område, som kræver konstant opmærksomhed og Søstrene Grene stiller en række krav til leverandørerne. For at tydeliggøre disse er der udarbejdet et sæt af etiske retningslinjer – en Supplier Code of Conduct – som alle vores leverandører skal forpligte sig til at leve op til. I denne Supplier Code of Conduct forpligter leverandørerne sig til at overholde en række krav angående f.eks. arbejdsforhold, overholdelse af lokale love og miljøpåvirkning. Leverandørerne garanterer blandt andet at de ikke bruger børnearbejdere, overholder miljøkrav og at deres ansatte har sikre og trygge arbejdsforhold.

Læs Søstrene Grenes fulde CSR-politik (.PDF)


Søstrene Grene fører kontrol med leverandører

Søstrene Grenes CSR-afdeling udfører jævnligt kontrolbesøg hos leverandører. Ud over disse besøg benytter Søstrene Grene også lokale certificerede CSR-konsulenter til at kontrollere og sikre, at leverandørerne lever op til vores Code of Conduct.

Processen har vist at mange af vores vigtigste leverandører allerede lever op til de internationale standarder som BSCI (Business Social Compliance Initiative) har opstillet. Dog har vi i processen også fundet mangelfulde forhold hos nogle leverandører. I disse tilfælde tager vi sammen affære, så alle leverandører lever op til vores Code of Conduct. I alle henseender arbejder vi for, at du trygt skal kunne handle ved Søstrene Grene.


Produktsikkerhed

Hos Søstrene Grene forlanges fuld dokumentation på alle produkttyper fra alle leverandører. I EU og i de enkelte medlemslande (nationale regler) stilles der krav om test og dokumentation for langt de fleste produkttyper. Derudover stilles der i kraft af REACH (EU´s overordnede kemikalielovgivning) krav til indholdet af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. I Søstrene Grenes produkter finder De ikke stoffer, som er optaget på EU´s kandidatliste (særligt farlige stoffer/Substances of Very High Concern).


Søstrene Grene samarbejder med Røde Kors

Gennem en længere årrække har Søstrene Grene haft et nært samarbejde med Røde Kors. Gennem salg af Røde Kors vandflasker og Røde Kors net, indsamler Søstrene Grene penge til det gode formål. Anna og Clara donerer 1 kr. pr. solgte produkt. I regnskabsåret 2014/2015 udgjorde det 585.882 DKK.

Læs mere om Røde Kors samarbejdet