Nederlands

CSR-beleid van Søstrene Grene

Code of Conduct van Søstrene Grene

Hoewel de artikelen van Søstrene Grene tegen betaalbare prijzen worden verkocht, nemen wij verantwoordelijkheid voor elk afzonderlijk product. Onze daden hebben gevolgen voor onze omgeving en dat schept verplichtingen.

Morele verantwoordelijkheid is een gebied dat constante aandacht nodig heeft en Søstrene Grene stelt een reeks eisen aan de leveranciers. Om deze eisen duidelijk te maken is er een aantal ethische richtlijnen opgesteld, een Code of Conduct, waaraan al onze leveranciers zich moeten houden. In deze Code of Code verplichten de leveranciers zich ertoe om een aantal eisen in acht te nemen met betrekking tot bijv. arbeidsomstandigheden, de naleving van lokale wetten en milieu-effecten. De leveranciers garanderen onder meer dat ze geen kinderarbeid gebruiken, zich aan milieu-eisen houden en dat hun werknemers onder veilige en zekere arbeidsvoorwaarden werken.

Lees het volledige CSR-beleid van Søstrene Grene (.PDF)


Søstrene Grene oefent toezicht uit op leveranciers

De CSR-afdeling van Søstrene Grene gaat regelmatig op inspectiebezoek bij leveranciers. Naast deze bezoeken maakt Søstrene Grene ook gebruik van plaatselijke, gecertificeerde CSR-adviseurs om te controleren en waarborgen dat de leveranciers zich aan onze Code of Conduct houden.

Dit proces heeft aangetoond dat velen van onze belangrijkste leveranciers al voldoen aan de internationale normen die BSCI (Business Social Compliance Initiative) heeft opgesteld. Niettemin hebben wij binnen het proces bij enkele leveranciers ook tekortkomingen aangetroffen. In dat soort gevallen nemen wij maatregelen, zodat alle leveranciers onze Code of Conduct naleven. In alle opzichten zetten we er ons actief voor in dat u met een gerust hart bij Søstrene Grene kunt winkelen.


Productveiligheid

Søstrene Grene verlangt van alle leveranciers volledige documentatie voor alle producttypen. In de EU en in de afzonderlijke lidstaten (nationale regels) zijn er eisen vastgelegd met betrekking tot tests en documentatie voor verreweg de meeste producttypen. Daarnaast zijn er eisen vastgelegd in de zogenaamde REACH-verordening (het EU-wetgevingskader voor chemische stoffen) inzake de concentratie chemische stoffen in consumentenproducten. In de producten van Søstrene Grene treft u geen stoffen aan die zijn opgenomen in de EU-lijst van in aanmerking komende stoffen (zeer zorgwekkende stoffen/Substances of Very High Concern).


Søstrene Grene werkt samen met het Rode Kruis

Al vele jaren heeft Søstrene Grene een nauw samenwerkingsverband met het Rode Kruis. Via de verkoop van Rode Kruis-waterflessen en Rode Kruis-netten zamelt Søstrene Grene geld in voor het goede doel. Anna en Clara doneren 1 Deense kroon per verkocht product. In het boekjaar 2014/2015 leverde dat 585.882 Deense kronen (ruim 78.000 euro) op.

Lees meer over de samenwerking met het Rode Kruis