Norske

Søstrene Grenes CSR-politikk

Søstrene Grenes Code of Conduct

Selv om Søstrene Grenes varer selges til overkommelige priser, finner du ansvarlighet bak hvert eneste produkt. Våre handliner påvirker våre omgivelser, og det forplikter.

Etisk ansvarlighet er et område som krever konstant oppmerksomhet, og Søstrene Grene stiller en rekke krav til leverandørene. For å tydeliggjøre kravene er det utarbeidet et sett etiske retningslinjer – en Code of Conduct – som alle våre leverandører skal forplikte seg til å leve opp til. I denne Code of Conduct forplikter leverandørene seg til å overholde en rekke krav angående f.eks. arbeidsforhold, overholdelse av lokale lover og miljøpåvirkning. Leverandørene garanterer blant annet at de ikke bruker barnearbeidere, overholder miljøkrav og at deres ansatte har sikre og trygge arbeidsforhold.

Les hele Søstrene Grenes CSR-politikk (.PDF)


Søstrene Grene fører kontroll med leverandører

Søstrene Grenes CSR-avdeling utfører jevnlig kontrollbesøk hos leverandører. Utover disse besøkene benytter Søstrene Grene også lokale sertifiserte CSR-konsulenter for å kontrollere og sikre at leverandørene lever opp til vår Code og Conduct.

Prosessen har vist at mange av våre viktigste leverandører allerede lever opp til de internasjonale standarder som BSCI (Business Social Compliance Initiative) har satt. I prosessen har vi allikevel også funnet mangelfulle forhold hos noen leverandører. I slike tilfeller tar vi affære sammen, slik at alle leverandørene lever opp til vår Code of Conduct. Vi arbeider for at du på alle måter skal kunne handle trygt hos Søstrene Grene.


Produktsikkerhet

Hos Søstrene Grene forlanges full dokumentasjon på alle produkttyper fra alle leverandører. I EU og i de enkelte medlemslandene (nasjonale regler) stilles det krav om test og dokumentasjon for de aller fleste produkttypene. Utover dette stilles det i kraft av REACH (EUs overordnede kjemikalielovgivning) krav til innhold av kjemiske stoffer i forbrukerprodukter. I Søstrene Grenes produkter finner du ikke stoffer som er listet på EUs kandidatliste (svært farlige stoffer/Substances of Very High Concern).


Søstrene Grene samarbeider med Røde Kors

I en lang årrekke har Søstrene Grene hatt et nært samarbeid med Røde Kors. Gjennom salg av vannflasker og tøynett fra Røde Kors har Søstrene Grene samlet inn penger til det gode formålet. Anna og Clara donerer 1 kr pr. solgt produkt. I regnskapsåret 2014/2015 utgjorde det 585.882 DKK.

Les mer om Røde Kors-samarbeidet