Norsk

TRENGER DU ASSISTANSE?

NEDENFOR HAR ANNA OG CLARA LISTET OPP OG BESVART SPØRSMÅLENE SOM OFTEST BLIR STILT

FAQ – Ofte stilte spørsmål og svar

Klikk på et relevant spørsmål og få svaret

Kontakt


Kontakt med Søstrene Grenes butikker er i utgangspunktet kun mulig ved fysisk henvendelse. Henvend deg derfor til personalet i din lokale Søstrene Grene-butikk.

Nei, det er ikke mulig å kontakte Søstrene Grenes butikker eller hovedkontor per telefon.

Gjenglemte saker


Ja, da trenger du bare å gå inn på gjeldende butikkside og fylle ut tilhørende skjema.

Produkter


Nei. Det finnes ingen oversikt med Søstrene Grenes produkter, da Søstrene Grenes varesortiment varierer fra uke til uke. Du kan allikevel gjennom Søstrene Grenes Facebook og Instagram @sostrenegrene følge med på noen av de aktuelle produktene som i utgangspunktet skal finnes i alle Søstrene Grenes butikker.

Det er ikke mulig for Søstrene Grene å opplyse om et gitt produkt er i en spesifikk butikk/på lager, ettersom Søstrene Grene ikke holder kontroll med de enkelte butikkers varelagre. Den beste anbefalingen vil derfor være at du besøker din nærmeste Søstrene Grene-butikk og henvender deg til butikkpersonalet.

Det varierer fra produkt til produkt om det er mulig for butikkpersonalet å bestille et spesifikt produkt hjem til deg fra Søstrene Grenes sentrallager. Henvend deg derfor alltid til personalet i din nærmeste Søstrene Grene-butikk for å få informasjon om dette.

Søstrene Grenes trekasser er i utgangspunktet ikke for salg. Den hender likevel at enkelte butikker selger ut kassene når de skal skiftes ut. Du bes derfor om å forhøre deg med butikkpersonalet i din nærmeste Søstrene Grene-butikk.

Nei. Det er ikke mulig å forhåndsbestille varer hos Søstrene Grene.

Bytte- og returregler


Hos Søstrene Grene kan du bytte dine varene* i ubrukt stand i opptil 14 dager fra kjøpsdatoen mot fremvisning av kvittering. Du velger selv om du ønsker å få beløpet refundert eller bytte til en annen vare.

Husk at De kan bytte julegaver kjøpt hos Søstrene Grene fra 1. november til 23. desember helt frem til 15. januar 2019. De må bare huske å ta med kvitteringen.

Bytteservicen er landsdekkende. Det vil si at du kan bytte i hvilken som helst Søstrene Grene-butikk i samme land.

*Av hygieniske årsaker byttes ikke matvarer.

Søstrene Grenes frivillige merkinger


FSC-merket er en garanti for at produktet er produsert under skikkelige forhold og stammer fra skoger med bærekraftig drift, noe som bl.a. betyr at det ikke felles flere trær enn skogen kan rekke å reprodusere. I en FSC-sertifisert skog bevares sjeldne planter, kilder og vannløp. Det sikres at dyr og planter har ordentlige forhold.

Innfødte og lokale befolkninger er beskyttet, og menneskene som jobber i skogene, har ordnede økonomiske forhold. Hos Søstrene Grene er størsteparten av papirproduktene FSC-sertifiserte. Det gjelder også en del av tremøblene. Når man som forbruker velger et FSC-merket produkt, er man med på å sikre naturen og de sosiale forholdene i de skogene treet kommer fra. FSC-merket brukes over hele verden. Les mer om FSC her

OEKO-TEX® er et internasjonalt og uavhengig test- og sertifiseringssystem for tekstiler. Det finnes forskjellige OEKO-TEX®-merkingsordninger. En av de mest anerkjente er Standard 100 by OEKO-TEX®, som kalles: ”Tiltro til tekstiler – testet for helseskadelige stoffer”. Et Standard 100 by OEKO-TEX®-merke betyr at produktet overholder strenge krav til innholdet av kjemiske stoffer som kan være farlige for helse og miljø. Standard 100 by OEKO-TEX® finnes på de fleste av Søstrene Grenes tekstiler. Les mer om OEKO-TEX® her.

Svanen er det offisielle nordiske miljømerket. Svanemerket betyr at produktet lever opp til strenge miljøkrav i hele produktets livssyklus samt begrenser forbruket av kjemiske stoffer som kan være helsefarlige. Merket kan brukes på flere forskjellige typer produkter. Hos Søstrene Grene forhandles kosmetikk med Svanemerket. Les mer her.

EUs grønne økologimerke er det offisielle europeiske økologimerket. Merket betyr at produktet er økologisk, og det er produsert og kontrollert i henhold til EUs regler om økologiske produkter. Les mer her.

Jobb


Du må være fylt 16 år og ha fullført ungdomsskolen for å søke jobb i en Søstrene Grene-butikk.

Du kan levere din søknad og CV fysisk til butikkpersonalet i Søstrene Grene-butikken du ønsker å søke jobb i, eller så kan du fylle ut et søknadsskjema på nettet. Følg disse instruksene.

Ved å fylle ut dette søknadsskjemaet på nettet kan du søke jobb i en Søstrene Grene-butikk som ennå ikke har åpnet.

Ved å fylle ut dette søknadsskjemaet på nettet kan du søke jobb på Søstrene Grenes hovedkontor.

Ved å fylle ut dette søknadsskjemaet på nettet kan du søke jobb i Søstrene Grenes lager og logistikk.

Reklamasjoner


Uansett hvilken reklamasjonstype det dreier seg om, håndteres reklamasjonen i Søstrene Grenes butikker av butikkpersonalet. Henvend deg derfor til personalet i din nærmeste Søstrene Grene-butikk.

Nettbutikk


Nei, det er ikke mulig å kjøpe Søstrene Grenes produkter på nettet.

Levering på døren


Nei, det er ikke mulig å få tilsendt Søstrene Grenes produkter.

Sponsing


Nei, det er ikke mulig å søke om sponsing. I mange år har Anna og Clara støttet Røde Kors gjennom salget av vannflasker og handlenett i butikkene i Skandinavia. De kan lese mer om dette her. Ved å fokusere vår innsats på denne måten, er de administrative kostnadene holdt lave slik at det er mulig for Søstrene Grene å donere den høyest mulige sum til den gode saken.

Dette er grunnen til at Søstrene Grene vanligvis ikke tilbyr sponsing.

Produktsikkerhet


Ja. Søstrene Grene har utarbeidet retningslinjer som skal følges av alle leverandører når det gjelder ansvarlighet og god praksis for medarbeidere og organisasjon. Disse retningslinjene er beskrevet i Søstrene Grenes Code of Conduct.

Ja. I EU og i de enkelte medlemslandene (nasjonale regler) stilles det krav om test og dokumentasjon for de aller fleste produkttypene. Utover dette stilles det i kraft av REACH (EUs overordnede kjemikalielovgivning) krav til innhold av kjemiske stoffer i forbrukerprodukter.

Hos Søstrene Grene forlanges full dokumentasjon på alle produkttyper fra alle leverandører. Utover dette testes produkter løpende, slik at Søstrene Grene kan sikre at kravene og lovgivningen for gjeldende produkt overholdes.

Ja. Leverandøren blir, for hver eneste ordre, bedt om å fylle ut en liste over materialer, som beskriver produktets sammensetning i detalj. Ut fra materialsammensetningen og produkttypen vurderer Søstrene Grene hvilke test- og dokumentasjonsformer som er relevante.

Søstrene Grene arbeider aktivt for at du på alle måter skal kunne handle trygt hos Søstrene Grene. Derfor arbeides det aktivt for å forebygge feil gjennom tester og krav.

Nei, Søstrene Grenes produkter kan under ingen omstendigheter inneholde kjemiske stoffer som kan skade helse og sikkerhet hos forbrukeren. Hos Søstrene Grene forlanges det alltid full dokumentasjon for produktets sammensetning.

Søstrene Grene arbeider aktivt for at du på alle måter skal kunne handle trygt hos Søstrene Grene.

Nei, i Søstrene Grenes produkter finner du ikke stoffer som er listet på EUs kandidatliste (svært farlige stoffer/Substances of Very High Concern).

Søstrene Grene arbeider aktivt for at du på alle måter skal kunne handle trygt hos Søstrene Grene.

Gavekort


Nei, det er for tiden ikke mulig å kjøpe gavekort til Søstrene Grene, grunnet en større omlegging av kassesystemet. Anna og Clara oppfordrer deg i stedet til å finne frem din kreative side og selv laget et fint, lite gavekort med en søt hilsen. Det bør falle i god jord.

Selv om Søstrene Grene for tiden ikke utsteder nye gavekort, kan du naturligvis løse inn et tidligere utstedt gavekort.

Gavekortene til Søstrene Grene er gyldige i fem år fra datoen de ble utstedt. Du kan bruke gavekortet i hvilken som helst Søstrene Grene-butikk innenfor det landet gavekortet ble utstedt.

Gavekort kan ikke byttes til kontanter.

Betaling


Siden Søstrene Grenes priser er kalkulert til å være lavest mulig, blir beløpene ofte urunde. Når du betaler med kredittkort, vil det nøyaktige beløpet trekkes. Betaler du derimot kontant, avrundes det til nærmeste hele krone. Avrunding ved kontant betaling reguleres i henhold til Betalingssystemloven, som administreres av Norges Bank og Finanstilsynet.

Franchise


franchise-siden finner du en søknadsveiledning og et skjema du må lese og fylle ut for å søke om å bli franchisetaker hos Søstrene Grene.

Henvendelser vedrørende leie av butikklokaler som er opplagte for Søstrene Grene kan føres i kontaktskjemaet “Potensielle butikklokaler” på franchise-siden.

Personopplysninger


All behandling av personopplysninger, som genereres via Søstrene Grenes nettsted, vil være i full overensstemmelse med nasjonal lovgivning om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven). Likeledes gis ikke Deres opplysninger til noen tredjepart med mindre Søstrene Grene har fått Deres uttrykkelige samtykke til dette, eller dersom videreføring av slik informasjon er lovpålagt.

Leverandører


Nei. Søstrene Grene bringer ikke videre opplysninger om sine leverandører.

Kontakt Søstrene Grene


Dersom du har spørsmål, opplevelser eller bemerkninger som FAQ-listen ikke besvarer, er du velkommen til å kontakte Søstrene Grene via skjemaene under. Det er ikke mulig å ringe til Søstrene Grene.

Anna og Clara gjør likevel oppmerksom på at henvendelser til butikker i utgangspunktet skal skje til butikkpersonalet, ved fysisk fremmøte.


Slik søker du jobb hos Søstrene Grene


Dersom du ønsker å søke jobb hos Søstrene Grene, må du besøke vår jobbside. Her står det beskrevet hvordan søknadsprosessen foregår.

Jobb hos Søstrene Grene

Vennlig hilsen
Søstrene Grene

Slik håndteres reklamasjoner


Hvis du ønsker å reklamere på et produkt, skal du henvende deg personlig til personalet i din lokale Søstrene Grene-butikk.

Vennlig hilsen
Søstrene Grene

Slik søker du om å bli franchisetaker


Hvis du har spørsmål eller ønske om å bli franchisetaker hos Søstrene Grene, må du besøke franchisesiden. Her finner du opplysninger om franchisetaking og franchisesøking, samt et nettbasert skjema.

Besøk franchisesiden

Vennlig hilsen
Søstrene Grene

Slik kontakter du Søstrene Grenes hovedkontor


Dersom du ikke fikk besvart spørsmålet i FAQ-listen, er du velkommen til å utfylle skjemaet nedenfor. Du kan rette henvendelser på følgende språk: engelsk, dansk, svensk eller norsk.

Vennlig hilsen
Søstrene Grene