Norsk

Søstrene Grenes
Kvalitet og produktsikkerhet

Det er viktig for oss at man som kunde føler seg trygg når man kjøper produkter fra Søstrene Grene. Derfor blir kvalitet og produktsikkerhet svært høy prioritet. Våre kunder skal kunne stole på at de kjøper produkter som ikke innebærer noen risiko for helse og sikkerhet.

I EU og i de enkelte medlemslandene stilles det krav om testing og dokumentasjon for de aller fleste produkttyper (leketøy, matvarekontaktmaterialer, elektronikk, kosmetikk, tekstiler, briller, kjemiske produkter m.m.). Utover dette stilles det i kraft av REACH (EUs overordnede kjemikalielovgivning) krav til innhold av kjemiske stoffer i forbrukerprodukter (materialer) helt generelt.

For å sikre at våre leverandører lever opp til disse kravene, forlanger vi alltid full dokumentasjon for produktenes sammensetning. Vi skal kjenne til materialene og være klar over den kjemiske sammensetningen til bestemte produkttyper. Når vi kjenner til disse opplysningene, har vi et godt redskap til å kunne vurdere hvilke typer tester og dokumentasjon som er nødvendig.

Hos Søstrene Grene er vi ikke kun interesserte i å følge lovgivningen, vi vil også være i forkant av lovgivningen. Vi er nødt til å følge med i det som rører seg på området for helse og sikkerhet, samt evt. ta hånd om det før det blir vedtatt som lov. Derfor er de kravene vi stiller til leverandørene, i mange tilfeller strengere enn det lovgivningen foreskriver.

Hos Søstrene Grene har vi for eksempel valgt å ha totalforbud av de svært problematiske stoffene fra EUs kandidatliste i våre produkter. Vi stiller krav om dette til våre leverandører. Flere av stoffene er tillatt å ha i forskjellige produkttyper, men forbrukeren har krav på å vite om de er der. Ettersom stoffene er svært problematiske (de kan blant annet være kreftfremkallende eller hormonforstyrrende), ønsker vi på ingen måte at de skal være i våre produkter. Vi arbeider aktivt med leverandørene for å få fjernet disse stoffene.

Når dette er sagt, kan vi dessverre ikke teste hvert eneste produkt, ettersom det kjøpes inn store mengder av hvert enkelt produkt. Men vi gjør alltid det vi kan for å forebygge feil, og vi tar raskt affære dersom vi blir oppmerksomme på en feil. I slike tilfeller vil vi kommunisere aktivt med våre kunder dersom det har vært problemer med en ordre.

Vi arbeider aktivt for at du på alle måter skal kunne handle trygt hos Søstrene Grene.


Advarsel i forbindelse med patentglass, patentflasker og andre glassbeholdere som skal kunne tåle høye temperaturer.

Advarsel: Glass kan sprekke hvis de utsettes for plutselig høy varme. Del anbefales derfor å forvarme glasset ved å skylle det i varmt vann (ca. 40-50 °C) innen glasset fylles med kokende vann eller mat. Sett ev. en skje av metall i glasset før du fyller det med kokende væske. Metallet leder varmen bort fra glasset og kan dermed forebygge at glasset sprekker.