Norsk

Prosjekter som vi støtter og tror på

PLAN INTERNATIONAL

Gutter og jenter skal ha
like muligheter i livet


FNs verdensmål nr. 5: likestilling mellom kjønnene

Hos Søstrene Grene har vi inngått et treårig samarbeid med Plan International fordi vi ønsker å støtte og sette ekstra fokus på den jobben som gjøres for å nå FNs verdensmål nr. 5: likestilling mellom kjønnene. Mange steder i verden har ikke jenter og gutter samme gode muligheter og vilkår i livet, og derfor anser vi det som uhyre viktig å støtte den gode arbeidsinnsatsen som Plan International legger for dagen når de hver dag arbeider for barns rettigheter med særlig fokus på jenter.

Kulturen i Søstrene Grene kalles for “Søsterånden”

Søstrene Grene er en familiebedrift, og følelsen av sammenhold og familie har vært en bærende grunnsten siden oppstarten i 1973. Kulturen i Søstrene Grene kalles for “Søsterånden”, og den oppfordrer alle – menn såvel som kvinner – til å opptre som søstre for hverandre, noe som både er givende og forpliktende. Søstre er alltid der for å støtte og hjelpe hverandre, de gjør hverandre sterkere, og de tar ansvar for hverandre. Men Søsterånden skal ikke kun leve internt i Søstrene Grene, og samarbeidet med Plan International er en innsats som skal spre den viktige Søsterånden. Hos Søstrene Grene har vi nemlig tro på at verden blir et bedre og mer likeverdig sted å være hvis alle opptrer som søstre for hverandre.

Flotte ting oppstår når søstre støtter hverandre

I løpet av de neste tre årene vil det i Søstrene Grene bli iverksatt forskjellige initiativer hvor en del av inntektene skal gå til Plan Internationals innsats i forskjellige trengende områder i verden. Første initiativ iverksettes våren 2019 i samtlige Søstrene Grene-butikker i følgende land: Sverige, Nederland, Frankrike, Tyskland, England, Nord-Irland, Irland, Østerrike, Belgia og Færøyene. Her vil hver solgte kartong med vann avstedkomme en donasjon til prosjektet. Vi kan også avsløre at enda et støtteprosjekt er på tegnebrettet for høsten 2019.

Les også om Plan International her.


Rent vann er en forutsetning for liv

Siden 2013 har Søstrene Grene samarbeidet med Røde Kors om salg av drikkevann i Søstrene Grenes butikker i Danmark og Norge. Allerede forrige år kunne vi donere 672 442,00 danske kroner til Røde Kors. Det svarer til mer enn 13 millioner liter rent vann til barn og voksne som har mistet alt. Røde Kors har bl.a. brukt midlene til å utlevere vannrensetabletter i forbindelse med katastrofer og til å hjelpe sårbare barn og familier i Danmark og i verdens brennpunkt.

Hver gang De, eller noen De kjenner, kjøper en flaske med mineralvann hos Søstrene Grene, gjør det en merkbar forskjell ute i verden. Prisen for én flaske mineralvann svarer nemlig til 20 liter rent vann i et katastrofeområde, noe som betyr at vannflasken De plasserer i handlekurven er med på å redde liv. Vi er utrolig stolte av at vi og våre kunder er med på å gjøre en virkelig forskjell for utsatte mennesker.

Les også om Røde Kors her.