24

September

2019

Klassisk og elegant julepynt.

Etter Claras mening er ikke juletreet ordentlig pyntet hvis det ikke har minst én juletromme i forskjellige farger.

De skal bruke følgende maler til én tromme:

-En bred strimmel.

-En strimmel med tagger.

-To sirkler til topp og bunn.

-To smale strimler.

Fremgangsmåte

1. Overfør tromme-malene til bakepapir, som vist på side 5. Tegn malene over på de ønskede fargene bølgepapp, og klipp dem ut. Husk å plassere malene slik at bølgepappen kan rulles.

2. Bruk limpistolen til å lime den brede strimmelen sammen.

3. Lim strimmelen med tagger oppå den brede strimmelen. Plasser gjerne en av taggene slik at De ikke kan se skjøten på den brede strimmelen.

4. Finn frem snoren og lim enden fast på innsiden av trommen utenfor en tagg. Før snoren vekselvis inn og ut av trommen, slik at snoren følger taggene rundt. Avslutt ved å lime snorens ende fast på trommens innside.

5. Lim trommens topp og bunn fast. Hvis den ikke plasseres helt jevnt, kan De forsiktig klippe den overskytende pappen av sirkelen. Lim også på de to smale båndene.

6. Lag en sløyfe av båndet og klipp endene til slik at de er like lange. Klipp av enda et stykke bånd, fold det som en løkke og lim dette på trommens kant til opphenging. Skjul skjøten ved å lime sløyfen på, og så er trommen ferdig.


Liker De dette innlegget?

– ikke nøl med å dele det med dine venner: