Svenska

Søstrene Grenes CSR-policy

Søstrene Grenes uppförandekod

Visserligen säljs Søstrene Grenes varor till rimliga priser, men bakom varje enskild produkt finns ansvarstagande. Våra handlingar påverkar våra omgivningar, och det förpliktigar.

Etiskt ansvarstagande är ett område som kräver konstant uppmärksamhet, och Søstrene Grene ställer en rad krav på sina leverantörer. För att klargöra dessa har en uppsättning etiska riktlinjer tagits fram – en uppförandekod – som alla våra leverantörer förbinder sig att följa. Denna uppförandekod innebär att leverantörerna lovar att följa ett antal krav vad gäller exempelvis arbetsmiljö och miljöpåverkan, och att följa lokal lagstiftning. Leverantörerna garanterar bland annat att de inte utnyttjar barnarbetare, att de uppfyller miljökraven och att deras anställda har säkra och trygga arbetsförhållanden.

Läs hela Søstrene Grenes CSR-policy (pdf-fil)


Søstrene Grene utför kontroller hos leverantörerna

Søstrene Grenes CSR-avdelning utför regelbundet kontrollbesök hos leverantörerna. Utöver dessa besök anlitar Søstrene Grene även lokala certifierade CSR-konsulter för att kontrollera och säkerställa att leverantörerna uppfyller vår uppförandekod.

Processen har visat att många av våra viktigaste leverantörer redan uppfyller de internationella standarder som BSCI (Business Social Compliance Initiative) har definierat. Under processen har vi emellertid ibland upptäckt brister hos vissa leverantörer. När vi gör det vidtar vi tillsammans åtgärder så att alla leverantörer följer vår uppförandekod. Søstrene Grene gör alltid allt för att du ska kunna handla tryggt i Søstrene Grene-butikerna.


Produktsäkerhet

Hos Søstrene Grene krävs komplett dokumentation för alla produkttyper från alla leverantörer. Inom såväl EU som de enskilda medlemsländerna (genom nationella regler) finns test- och dokumentationskrav för de allra flesta produkttyper. Dessutom ställer REACH-förordningen (EU:s övergripande kemikalielagstiftning) krav på de kemiska ämnen som får finnas i konsumentprodukter. I Søstrene Grenes produkter finns inga ämnen som finns upptagna på EU:s kandidatförteckning med farliga ämnen (SVHC-ämnen, Substances of Very High Concern).


Søstrene Grene samarbetar med Röda Korset

Søstrene Grene har under många år haft ett nära samarbete med Röda Korset. Genom att sälja Röda Korsets vattenflaskor och tygkassar samlar Søstrene Grene in pengar till gott ändamål. Anna och Clara donerar en krona per såld produkt. Räkenskapsåret 2014/2015 blev det totalt 585 882 DKK.

Läs mer om samarbetet med Röda Korset