Svenska

Bli franchisetagare – så här ansöker du

Ett unikt koncept med en alldeles särskild kultur

INTRODUKTION till Søstrene Grene

Vi ber dig börja med att titta på denna video med en företagspresentation
som visar dig vad Anna och Claras fantastiska värld handlar om

1. Varför välja Søstrene Grene?

Ett starkt koncept med över 40 års erfarenhet

Det var 1973 som den märkvärdiga sagan om Søstrene Grene började i Århus i Danmark. En berättelse om systrarna Grene, de två gamla fröknarna Anna och Clara, som med förfinad förtjusning arbetar med att skapa små ljuspunkter i vardagen.

Søstrene Grene ägnar sig passionerat åt att ta fram nya designer inom bland annat kategorierna inredning, pappersvaror, presentinslagning, hobby, kök och leksaker till våra kära små. Varje vecka får butikerna in en mängd nya produkter, och många av dem säljs bara under en kortare period. Gemensamt för alla produkter är förfinade och feminina former för att göra vardagen lite vackrare, och priserna hålls alltid på en rimlig nivå. För Anna och Clara är det nämligen viktigt att kunderna känner att de gör ett fynd.

Søstrene Grenes verksamhet bygger i alla hänseenden på starka familjevärderingar, och man ska som kund tryggt kunna lita på systrarnas produkter.

Detta är en stor fördel för oss, en fördel som gör att vi känner stor samhörighet med våra kunder, och som vi sätter stort värde på. Det är därför också viktigt att man som franchisetagare bidrar till att förkroppsliga varumärkets unika DNA. Det är just genom goda kundupplevelser som man kan skapa goda resultat.

Vi har en stark värdegrund, något vi kallar för systerandan.

Søstrene Grenes värdegrund och företagskultur har utvecklats sedan i början av 1970-talet, och står sig trots ett generationsskifte än idag. Systerandan präglar hela organisationskulturen, hela vägen från huvudkontor till butiksbiträde, och bidrar till att trygga Søstrene Grenes framgång – alla tillsammans. Grundvalen för systerandan handlar om empati, kärleken till nästan samt omsorg och respekt för andra.

Respekt, integritet & Ärlighet


2. Våra krav på en kandidat

Den rätte franchisekandidaten har:

ERFARENHET

Du är en stark kandidat om du har erfarenhet från service- eller detaljhandelsbranschen. Du ska dessutom ha goda kunskaper om hur man driver en egen butik, vara engagerad i verksamheten samt utgöra ett gott exempel för dina anställda.

PASSION

En framgångsrik självständig företagare hyser ett passionerat intresse för allt som rör verksamheten. Det är därför fullständigt centralt att man som franchisetagare kan identifiera sig med Søstrene Grenes värdegrund och personifiera denna under det dagliga arbetet.

RESURSER

Att bli en Søstrene Grene-franchisetagare kräver att du har en stabil ekonomisk utgångspunkt. Som franchisetagare behöver du bland annat investera i varulager, inventarier för lokalen och inredning av den. Detta kräver i genomsnitt en investering på mellan 1 500 000 och 2 000 000 kronor per butik.


3. Rollfördelningen mellan Søstrene Grene och franchisetagaren

Vi genomgår hela processen tillsammans

01

Uppbyggnad och marknadsföring av butik

Søstrene Grene står för att i samarbete med franchisetagaren leverera en nyckelfärdig butikslösning.

Søstrene Grene

02

Träning och utbildning

Innan du öppnar din första butik ska du delta i en tre veckor lång intensivkurs på vår Søstrene Grene Academy.

Søstrene Grene

03

Rådgivning

Franchising innebär ett nära samarbete, och vi finns där för att ha en nära dialog med dig.

Søstrene Grene

04

Marknadsföring

Søstrene Grene hanterar alla rikstäckande marknadsföringsaktiviteter.

Søstrene Grene

05

Butiksverksamhet

Som franchisetagare måste du satsa all din energi och tid på att driva de egna butikerna.

Franchisetagare

4. Är du fortfarande intresserad av att bli en del av Søstrene Grene?

Se hur det ser ut vid en butiksinvigning

Søstrene Grene slog upp portarna för La defense, Paris.


5. Ansökningsprocessen – de fyra faserna

01

Ansökning och granskning

 • Genomför ansökningsprocessen online.
 • När ansökan har granskats kommer Søstrene Grene att ta kontakt.
 • Om ansökan blir godkänd får den sökande en inbjudan till ett personligt Skype-möte.
 • Om den sökande blir godkänd efter detta första Skype-möte blir denne ombedd att skriva på ett sekretessavtal.

02

Personliga möten och affärsplan

 • Sökanden inbjuds till huvudkontoret: Mariane Thomsens Gade 1C, 6, DK-8000 Aarhus C, Denmark.
 • Sökanden får en presentation av avtalen.
 • Geografiskt område och affärsplan utarbetas.

03

Godkännande

 • Underskrift av avtalen.
 • Finansiering.
 • Sondering av platser och lokaler.
 • Slutligt urval.

04

Invigning

 • Färdigställande av hyreskontrakt.
 • Uppbyggnad av butik.
 • Utbildning av franchisetagare.
 • Butiksinvigning.

6. Apply or contact us in english only