24

september

2019

Detaljer i filt till köket.

Det sägs att stickning kan skänka lugn och balans åt oroliga sinnen. Anna själv blir alltid avslappnad när hon stickar.

1. På bild 1 visas en grytlapp före den filtningsprocess som sker när du tvättar grytlappen i 40 grader.

2. Här syns grytlappen efter filtningen. Stick försiktigt ut spetsen på en sticka genom den filtade grytlappen, så att du får ett hål som lädersnöret kan dras igenom. Knyt sedan en knut på lädersnöret.

Stickbeskrivning

Lägg upp 39 m. Stickfasthet: 10 x 10 cm = 13 m x 17 p.

Varv 1–4: Pärlstickning (varv 1: Sticka 1 rm, 1 am. Varv 2: Sticka rät över avig och avig över rät).

Varv 5–8: Fortsätt med slätstickning, genom att de 2 första och 2 sista m stickas räta. Det här gäller alla varv bortsett från de varv där pärlstickning stickas.

Varv 9: Sticka 4 rm. Bubbelmönster: Plocka upp en ny m genom att föra höger sticka in i nästa m på föregående sticka. Sticka nästa m r, och plocka upp ännu en m från föregående rad. Du har nu ökat antalet maskor med 2. Vänd arbetet och sticka 3 am tillbaka. Vänd arbetet igen så att framsidan är vänd mot dig och ta ut 3 maskor i nästa 3 m, vänd arbetet och sticka 6 am. Vänd arbetet så att framsidan är vänd mot dig, och minska antalet maskor genom att sticka 2 rm tillsammans 3 gånger. Vänd arbetet och sticka 3 am. Vänd arbetet igen så att framsidan är vänd mot dig, ta loss 1 m, sticka 2 rm tillsammans och dra över den lösa m. Sticka 5 rm och upprepa bubbelmönstret. Sticka 4 rm.

Varv 10–16: Slätstickning.

Varv 17: Sticka 7 rm, gör en bubbla, sticka 5 rm, gör en bubbla, och fortsätt på samma sätt stickan ut. Avsluta med 7 rm.

Varv 18–24: Slätstickning.

Upprepa varv 5–24 två gånger, sticka 3 varv slätstickning och avsluta med 4 varv pärlstickning.

Maska av med pärlstickning på fjärde varvet.

 

Fäst ett lädersnöre som ögla.

Tvätta grytlapparna tillsammans med övrig tvätt i 40 grader.


Tyckte du om detta inlägg?

- Då är ni mer än välkomna till att dela det med era vänner: