Svenska

Søstrene Grenes
Kvalitet och produktsäkerhet

Det är viktigt för oss att man som kund känner sig trygg när man köper produkter från Søstrene Grene. Därför är kvalitet och produktsäkerhet högprioriterat. Våra kunder ska kunna lita på att de köper produkter som inte utgör någon risk för deras hälsa och säkerhet.

Inom såväl EU som de enskilda medlemsländerna finns test- och dokumentationskrav för de allra flesta produkttyper (leksaker, material med livsmedelskontakt, elektronik, kosmetika, textilier, glasögon, kemiska produkttyper m.m.). Dessutom ställer REACH-förordningen (EU:s övergripande kemikalielagstiftning) generella krav på de kemiska ämnen som får finnas i konsumentprodukter (i de ingående materialen).

För att tillse att våra leverantörer uppfyller dessa krav begär vi alltid in fullständig dokumentation av produkternas innehåll. Vi ska känna till materialen och den kemiska kompositionen för bestämda typer av produkter. När vi har fått dessa uppgifter har vi en god utgångspunkt för att bedöma vilken testning och dokumentation som krävs.

Hos Søstrene Grene är vi inte bara intresserade av att följa lagen, vi vill helst vara bättre än så. Vi måste följa med i allt som händer inom området hälsa och säkerhet, och eventuellt vidta åtgärder redan innan några lagar hinner stiftas. Därför är också de krav vi ställer på våra leverantörer i många fall striktare än vad lagen föreskriver.

Søstrene Grene har till exempel valt att helt förbjuda synnerligen problematiska ämnen från EU:s kandidatlista i sina produkter. Detta är ett krav vi ställer på våra leverantörer. Flera av ämnena är tillåtna att använda i olika typer av produkter, men konsumenten måste informeras om att de finns där. Eftersom ämnena är mycket problematiska, och bland annat kan vara cancerframkallande eller hormonstörande, vill vi definitivt inte ha dem i våra produkter. Vi samarbetar aktivt med våra leverantörer för att få bort dessa ämnen.

Med detta sagt är det tyvärr så att vi inte har möjlighet att testa varenda inköpt produkt, eftersom det handlar om stora kvantiteter. Vi gör dock alltid allt vi kan för att undvika fel, och vi vidtar snabbt åtgärder om vi uppmärksammas på ett problem. Visar det sig då föreligga problem med ett produktparti kommer vi att aktivt kommunicera med våra kunder.

Vi gör alltid vårt yttersta för att man som kund ska kunna handla tryggt i Søstrene Grene-butikerna.


Varning beträffande patentglas, patentflaskor och andra glasbehållare som ska kunna tåla höga temperaturer.

Varning: Glas kan spricka om det utsätts for plötslig, hög värme. Del rekommenderas därför att förvärma glaset genom all skölja det i varmt vatten (ca. 40-50°C), innan glaset fylls med kokande vatten eller mat. Sätt ev. en metallsked i glasset innan du fyller det med kokande vätska. Metallen leder bort värmen från glaset och kan därmed förebygga att glaset spricker.