Svenska

Projekt som vi stödjer och tror på

PLAN INTERNATIONAL

Flickor och pojkar ska ha
samma möjligheter i livet


FN:s globala mål nr. 5: Jämställdhet mellan könen

Hos Søstrene Grene har vi inlett ett treårigt samarbete med Plan International, eftersom vi vill stödja och rikta extra fokus mot det arbete som utförs för att uppnå FN:s globala mål nr. 5: Jämställdhet mellan könen. På många platser i världen har flickor och pojkar inte samma goda möjligheter och förutsättningar i livet, och vi är därför mycket angelägna om att stödja det viktiga arbete som Plan International utför när de varje dag arbetar för barns rättigheter, med särskilt fokus på flickor.

Kulturen hos Søstrene Grene kallas för ”systerandan”

Søstrene Grene är ett familjeföretag, och känslan av sammanhållning och familjegemenskap har varit en bärande grundsten sedan starten år 1973. Kulturen hos Søstrene Grene kallas för ”systerandan”, och den uppmanar alla – män som kvinnor – att agera som systrar för varandra, vilket är givande men samtidigt medför förpliktelser. Systrarna finns alltid där för att stödja och hjälpa varandra, de gör varandra starkare och de tar ansvar för varandra. Systerandan ska dock inte bara leva internt inom Søstrene Grene, och samarbetet med Plan International är en insats som syftar till att sprida Systerandans betydelse. Hos Søstrene Grene tror vi nämligen att världen blir en bättre och mer jämställd plats att vara om vi alla agerar som systrar för varandra.

När systrar hjälper varandra händer stora saker

Under de kommande tre åren kommer flera olika initiativ att tas inom Søstrene Grene där en del av intäkterna går till Plan Internationals insats i olika behövande delar av världen. Det första initiativet togs under våren 2019 i samtliga Søstrene Grene-butiker i följande länder: Sverige, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, England, Nordirland, Irland, Österrike, Belgien och Färöarna. Här ger varje såld kartong av vatten en donation till projektet. Vi kan också avslöja att ännu ett stödprojekt ligger på ritbordet för hösten 2019.

Läs också om Plan International här.


Rent vatten är en förutsättning för liv

Sedan 2019 har Søstrene Grene samarbetat med Röda Korset med försäljning av dricksvatten i Søstrene Grenes butiker i Danmark och Norge. I fjol kunde vi donera 672 442 danska kronor till Röda Korset. Detta motsvarar mer än 13 miljoner liter rent vatten för barn och vuxna som förlorat allt. Röda Korset har bland annat använt donationerna för att dela ut vattenreningstabletter i katastrofområden och att hjälpa utsatta barn och familjer i Danmark och övriga världen.

Varje gång du eller någon du känner köper en flaska mineralvatten hos Søstrene Grene gör det en märkbar skillnad ute i världen. Priset på en flaska mineralvatten genererar 20 liter rent vatten i ett katastrofområde, vilket innebär att din flaska vatten hjälper till att rädda liv. Vi är otroligt stolta över att veta att vi och våra kunder hjälper till att göra skillnad för utsatta människor.

Läs också om Röda Korset här.