24

september

2019

Virkad förvaring till väggen.

På de här bilderna kan du se både botten och hängaren på korgen, vilket Anna tycker gör det enklare för dig att imitera konsten.

Så gör du en reliefmaska:

Reliefmaskor består av stolpar som virkas runt stolpen underifrån i stället för ned i maskan. Strukturen skapas genom att du virkar runtom maskan nedanför den genom att föra virknålen antingen framifrån eller bakifrån ned i det virkade arbetet. Reliefmaskor är en rolig teknik som kan verka svårare än den är.

Förkortningar

st       Stolpe

lm      Luftmaska

km     Kedjemaska

fm      Fastmaska

Virkbeskrivning

Korgen:

Börja med att virka 30 luftmaskor (lm). Om du gör fler luftmaskor blir korgen bredare. Sätt ihop luftmaskorna till en ring med 1 km.

Varv 1: (2 lm, 1 st i nästa lm) 30 gånger totalt inkl. de första 2 lm (30)

Varv 2: Virka 1 reliefstolpe bakifrån runt första maskan, 1 reliefstolpe framifrån runt nästa maska, och fortsätt cirkeln runt (30).

Upprepa varv 2 tills påsen har fått önskad höjd, t.ex. 6–7 varv.

Det är viktigt för ribbmönstret att du följer anvisningarna om att reliefstolparna ska virkas växelvis framför och bakom.

 

Handtag och avslutning:

Virka ett handtag på ca 5 lm eller en annan längd, beroende på önskemål. Hoppa över motsvarande antal maskor, och fortsätt runt med en avslutande kant av kedjemaskor (km). Avsluta med att virka tvärs över handtaget igen, så att det får en bra tjocklek.

Sy runt botten i de yttersta maskorna, och dra åt garnet ordentligt så att bottensömmen blir rund. Fäst garnändarna.


Tyckte du om detta inlägg?

- Då är ni mer än välkomna till att dela det med era vänner: